Blog

E-Bülten

Kripto-FETÖ'cülerin Dezinformasyon Siteleri
 ANADOLU SAVCILIĞINA YAPILMIŞ OLAN İFTİRA, HAKARET, SUÇ UYDURMA KONUSUNDAKİ AVUKATIMIN HAZIRLADIĞI SUÇ DUYURUSU TAM METNİ

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA


MÜŞTEKİ                            : Habip Ümit SAYIN -VEKİLİ                                :
Av. Şebnem KÖKSAL – Caferağa Mah. Moda Cad. No:28 D.510 Kadıköy / İstanbulŞÜPHELİLER                     :
http://fetogercekleri.com/cinayetler/uzeyir-garih-cinayeti/ linkinde bulunan internet sitesinin sorumluları, yöneticileri ve yazarları,

İlgili sitenin bağlı bulunduğu http://bosphorusglobal.org/tr sitesinin yönetici ve sorumluları,

Sayın Makamınızca tespit edilecek sair şüpheliler.KONU                                   :
http://fetogercekleri.com/cinayetler/uzeyir-garih-cinayeti/ internet sitesinde yer alan, hukuka ve gerçeğe aykırı şekilde müvekkili hedef alan yazının yazarları, internet sitesinin yöneticileri ve sorumluları hakkında suç duyurusundan ibarettir.SUÇLAR                              :
Hakaret TCK125, İftira TCK267, Suç uydurma TCK271 ve resen takdir edilecek sair suçlar.AÇIKLAMALAR               :
Müvekkil, kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen davada yargılanmakta olup işbu dava hali hazırda Yargıtay tarafından ‘delillerin hukuka aykırı toplanması, oluşturulması, değerlendirilmesi ve sair sebeplerle bozulmuş olup yerel Mahkemece yeniden yargılanma aşamasındadır. Yetkili merciler tarafından ‘FETÖ-PDY’ kumpası olarak nitelendirilmiş ve toplanmış olan delillerin hukuka ve gerçeğe aykırılığı açık bir şekilde dile getirilmiş olan işbu davaya ilişkin eski ve gerçeği yansıtmayan internet haberleri şüpheliler tarafından derlenerek müvekkile çeşitli suç isnatlarında bulunulmaktadır.

            Şüphelilerin oluşturmuş olduğu haberin kaynak kısmı incelendiğinde yazının DEZENFORMASYON AMAÇLI OLARAK ESKİ TARİHLİ VE GERÇEĞE AYKIRI İNTERNET HABERLERİNE DAYANDIRILARAK YAZILDIĞI AŞİKÂRDIR. Şüphelilerin yazmış ve yayınlamış olduğu yazı 2001, 2010, 2008 tarihli gerçeğe aykırılığı ispatlanmış haberlere dayandırılarak, o tarihli haberler gerçekmiş gibi oluşturulmuştur.


TCK 125-Hakaret Suçu

(1)Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

(4)Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

            Şüpheliler, kumpas olduğu tüm yetkili mercilerce açıklanan, Yargıtay’ca bozulan ve yargılaması hala devam etmekte olan davaya ilişkin gerçeğe aykırı eski tarihli ve işbu kumpasa hizmet eden haberleri derleyerek müvekkile mesnetsiz suçlar isnat etmişlerdir. Yazının tamamı incelendiğinde müvekkilin mağduriyet yaşamış olduğu davaya ait gerçeğe aykırı haberlerin derlenme şeklinin müvekkilin adeta FETÖ terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışılmış olduğu görülecek olduğundan şüpheliler hakkında alenen fiil isnadı ile hakaret suçundan kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.


TCK267-İftira Suçu

...basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını … sağlamak amacıyla bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

            Şüpheliler “masumiyet karinesi” ve müvekkilin yargılanmakta olduğu davada değerlendirilmiş olan meseleleri görmezden gelerek, tamamen eski tarihli ve kumpasa hizmet eden gazete haberlerini derleyerek müvekkile suç isnadında bulunmuşlardır. İçinden geçmekte olduğumuz bu hassas dönemde özellikle müvekkilin bu şekilde dezenformasyon yapılarak hedef gösterilmesi tarafımızca kabul edilemez olup suç isnadının varlığı ile birlikte iftira suçunun oluştuğu aşikar olduğundan Sayın Makamınızca kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.


TCK 271 – Suç Uydurma

… işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

            Söz konusu internet sitesinde yer alan ve eski tarihli, gerçekliğe tamamen aykırı haberlerin adeta yeni bir suçun emareleri gibi gösterilmiş olduğu ve T.C. Mahkemelerinde görülmekte olan dava görmezden gelinerek yeni bir suç uydurulduğu görülmektedir. İçinde geçmekte olduğumuz dönemde müvekkilin tüm kişilik hakları ihlal edilerek terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışılması sebebiyle şüpheliler hakkında işbu suçla ilgili kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.

Yukarıdaki taleplerimizi tekrarla İnternet sitesinde yer alan yazının haber alma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek olması hususuna da ayrıca değinmek gerekirse;

1-Müvekkilin halihazırda yargılanmakta olduğu davaya ilişkin “masumiyet karinesi” ihlal edilmiştir.

2-Müvekkilin yargılanmakta olduğu davanın “terör örgütü kumpası” olduğu T.C. yetkili makamlarınca açıkça beyan edilmiştir.

3-Yargıtay, ilgili davayı delillerin hukuka aykırı olması sebepleriyle bozmuştur. Şu haliyle davada toplanan delillerin hukuka aykırı olduğu aşikardır.

4-İnternet sitesinde yer alan yazının tüm kaynakçası 2001 yılı gibi çok eski tarihli haberlere dayanmaktadır ve haliz hazırda işbu haberlerin gerçeğe aykırılık teşkil ettiği aşikardır.

5-İnternet sitesinde yer alan yazı hiçbir yasal metne, belgeye veya söyleme dayanmamaktadır. Yazının içeriğinde hiçbir görüş ifadesi de bulunmamaktadır. İşbu yazı salt eski tarihli internet haberlerinin derlemesidir.

6-İnternet sitelerinden cımbızla çekilerek yapılmış olan işbu derleme müvekkili terör örgütüyle bağlantılı gibi göstermektedir ve alenen suç isnadı içermektedir.

            Yöneticileri, yazarları ve sorumluları hakkında içeriğin kaldırılması yönünde talepte bulunacağımızı ve Sulh Ceza Mahkemesine şikâyette bulunacağımızı beyanla ilgili yazının görüntülerini ve siteye ilişkin bilgileri dilekçemiz ekinde sunmaktayız.NETİCE-İ TALEP              :
Yukarıda açıkça arz ve izah ettiğimiz sebeplerle, ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek ölçüde suç isnadı, gerçeğe aykırılık ve hukuka aykırılık içeren işbu internet sitesi yazarları, yöneticileri ve sorumluları hakkında hakaret, iftira, suç uydurma ve Sayın Makamınızca takdir edilecek sair suçlardan kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.29.08.2016

Müşteki Vekili           

Av. Şebnem KÖKSALAnket
Müzik Yayını

724320 Ziyaretçi

Hava Durumu