Blog

E-Bülten

Yeni Fizik ve Modern SanatBU KİTABIN ÜCRETSİZ PDF KOPYASINA BURAYI TIKLAYARAK RESEARCH GATE SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

Kitap Adı:  Yeni Fizik ve Modern Sanat: 21. Yüzyılda Sanat (New Physics & Modern Art: Arts in 21st Century)

Yazar: Doç. Dr. H. Ümit Sayın   umitsayin@gmail.com

www.drumitsayin.com            www.humitsayin.com

 

© Copyright, Doç. Dr. Ümit Sayın, Ocak- 2017-İstanbul, 1. Basım

Tüm Sanat Dalları ve Sanat Tarihi Öğrencileri İçin Yardımcı Ders Kitabı

 

Editör ve Redaksiyon: Betül Korkmaz

Kapak Tasarımı: Dr. Ümit Sayın

Mijampaj ve Sayfa Düzeni: Dr. Ümit Sayın

Resim, Şekil ve Şemalar: Dr. Ümit Sayın

Grafik Dizayn, Kolaj ve Karikatür: Dr. Ümit Sayın

Ön ve arka kapaktaki kolaj modern resim: Dr. Ümit Sayın

Yayın ve Basım Yönetmeni: Onur Şenyurt

 

ISBN: 978-605-83241-9-0

Kültür Bakanlığı Sertifika No: 24846

 

Basım Yeri: Onur Dijital Basım

 

 

ONUR BASIN YAYIN REKLAM VE MATBAA HİZMETLERİ

Ticarethane Sok., Tefikkuşoğlu İşhanı, No: 41/21, 34410, Sultanahmet-Fatih-İstanbul

Tel-Fax: Tel: 0553 160 1526    www.onurkitap.com  

e-mail: info@onurkitap.comİÇİNDEKİLER

 

Önsöz

    9

Giriş: Sanat ve Resim

  15

Rönesans ve Sanatın Beyinleri, Toplumları Değiştirmesi

  41

Dördüncü Boyut ve Ötesi

  81

Yeni Fizik ve Modern Sanat

125

19. ve 20. Yüzyılda Modern Sanat Akımları

193

Sürrealizmde ve Absurditede Gerçeği Bulmak

251

Sanatta Görsel İllüzyonlar

271

Fizik, Matematik, Bilim ve Teknoloji Sanatı Nasıl Etkiledi?

287

Postmodern Delilik Çağı ve Delirium İçindeki Kapitalist Dünya

297

21. Yüzyılda Yeni Sanat

311

Referanslar

140

Örnek Sınav Soruları

344

Yazar Hakkında Bilgi

360

Çıkacak ve Yayınlanan Diğer Kitaplar

362

Kitaptan Seçme Renkli Örnekler

373-380

 

  

 

CONTENTS

 

Preface

    9

Prelude: Art and Painting

  15

Rennaissance and Changing Brains & Societies by Art

  41

Fourth Dimension and Beyond

  81

New Physics and Modern Art

125

Art Movements in 19th and 20th Centuries

193

Discovering Realit in Surrealism and Absurdity

251

Visual Illusions in Art

271

How Did Physics, Mathematics, Science & Technology       Influence Art?

 

287

Postmodern Era of Insanity & the Capitalist World in Delirium

297

Arts in 21st Century

311

References

140

Sample Exam Questions

344

Information About the Author

360

Published or Future Books

362

Colored Samples from the Book

373-380

 

Anket
Müzik Yayını

724356 Ziyaretçi

Hava Durumu